ספר טלפונים

המרכז הרפואי הרצוג – 02-5316811

מחלקה

קומה

טלפון

מחלקות אישפוז

חריפה דיאליזה

כניסה

02-5316876/961

מונשמים א’ ב’

1

02-5316897/880

תת חריפה ב’

1

02-5316835

שיקום

1

02-5316887/953

מונשמים ד’

2

02-5316884

מונשמים ה’

2

02-5316851

מונשמים ילדים

3

02-5316919

תת חריפה א’

3

02-5316898

סיעוד מורכב ד’

4

02-5316873

פסיכיאטריה נשים

4

02-5316907

פסיכיאטריה גברים

5

02-5316913/914

מרפאות

דיאליזה

כניסה

02-6512391

מרפאת אוסטיאופורוזיס

כניסה

02-5316882, 02-5316869

המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש
רחוב שמעון חכם 16

02-5374505

הרצוג – המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה

רח’ מקור חיים 35 קומה 2 ירושלים

02-6449666

הנהלה

מרכזיה

02-5316811, 02-5316834

יחסי ציבור ודוברות

02-5316875

ספרייה

02-5316849

קבלת חולים

02-5316831

כספים

02-5316837

הנהלת שרותי הסיעוד

02-5316866

Share