ההפנייה לאישפוז בבית חולים הרצוג נעשית בדרך כלל על ידי בתי החולים הכלליים, כאשר החולה מאושפז בביה”ח ובתיאום עם קופות החולים. המחלקה המפנה מתאמת עם הנהלת הסיעוד את התאמת החולה לאישפוז לאחר אישור מקופת חולים.

על מנת להסדיר את אישפוז החולה אצלנו (לפני העברת החולה), על נציג המשפחה להגיע למחלקת הכספים בבית חולים הרצוג, מצוייד במסמכים אלה:

– תעודת זהות אישית

– תעודת זהות של החולה

– התחיבות לאישפוז (מקופת חולים, חברת הביטוח וכו’)

לאחר הסדרת האישפוז כנדרש, יוזמן החולה לאישפוז והעברתו תתואם ע”י המחלקה בה מיועד החולה להתאשפז.

מטופל שישהה מעבר להחלטת הצוות הרפואי או גמר ההתחייבות של קופת החולים, יחוייב בתשלום מלא עבור אישפוז יתר.

 שעות הקבלה במחלקת כספים:

ימים א’-ה’ בין השעות 08:00-16:00

לבירורים ניתן להתקשר: 02-5316837, 02-5316838

 אישור אישפוז – התחייבות הקופה

 חולה המופנה לביה”ח חייב להצטייד בהתחייבות מקופת החולים.

את ההתחייבות יש להמציא למחלקת הכספים של ביה”ח ולא יאוחר מיום לפני תחילת האישפוז הרשום בהתחייבות.

יש לדאוג שההתחייבות תכסה את כל ימי האישפוז של החולה .

אי המצאת התחייבות או המצאת התחייבות חלקית תחייב את החולה או משפחתו בתשלום מלא.

 במידה ונדרשת הארכת האישפוז, עליכם להמציא לנו התחייבות המשך מקופת החולים המבטחת. החלטות לגבי הארכת אישפוז מתקבלות בישיבות צוות ע”י הצוות המטפל של כל מחלקה. במידה ויש בעיה ספציפית לגבי שחרור של מטופל נא לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה.

 עם סיום הטיפול הרפואי ישתחרר המטופל מבית החולים.

המטופל ומשפחתו יקבלו הדרכה להתארגנות ולפתרון בעיות, על ידי הצוות המטפל, לפי הצורך.

יש להערך לשחרור המטופל מבית החולים עד השעה 12:00.

Share