מרכז מטיב נוצר על מנת לסייע לתושבי ירושלים המצויים במשבר בעקבות חשיפה לטרור או בשל אירועי חיים שונים
(כגון פרידה, שכול, פיטורין, אלימות ועוד). מטרת הטיפול במטיב היא לסייע לפונה לגייס משאבים אישיים ותמיכה משפחתית וקהילתית, על מנת להתמודד עם המשבר ולחזור לרמת התפקוד הקודמת.

מטיב הוא מרכז המשבר הראשון בארץ הפועל על פי עקרון “הדלת הפתוחה” (walk-in). הדגש בו הוא על מענה מיידי לפונים, ללא צורך בהפניה, תיאום טלפוני מראש או תשלום. צוות מטיב כולל אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, והטיפול בו הוא טיפול קצר מועד וממוקד בן מספר פגישות.

כתובתנו: רחוב שמריהו לוין 59, קרית יובל, ירושלים.

טלפון: 6449666-02

למידע נוסף בנושאי משבר, התמודדות ומרכז מטיב, בקרו בעמודי המשבר של המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה.

Share