האגף החדש ע”ש סמסון: שלד הבניין הושלם

בניין חדש 4

 27.5.13

בניית אגף האשפוז החדש ע”ש אדית וד”ר היינץ סמסון מתקדמת ובימים אלה הושלם שלד הבניין בן תשע הקומות, לרבות חיפוי הקירות באבן. הבניין מתנשא עתה לכל גובהו וממדיו המרשימים בולטים בשטח. גם שני העגורנים ששרתו את הפרויקט בשנה החולפת , פורקו ואינם עוד בשטח.

העמידה בלוחות הזמנים שהובטחו ע”י הקבלן המבצע הושגו הודות לעבודה נמרצת ולמאמצים רבים שהשקיעו מנהלי האתר של חב’ אשטרום: המהנדס אמנון קטנוב ומנהל העבודה רמי אוחנה.

לפני כחודשיים, נכנס לעבודה קבלן מעטפת האלומיניום וכבר החל להרכיב מספר חלונות. עתה מתרכזת העבודה בעיקר בעבודות אלו, בשאיפה “להלביש” את הבניין במעטפת אלומיניום וזכוכית ולכסות את קירות הבטון שאינם מחופים באבן, בפנלים מאלומיניום.

במקביל, נבנו באחת מקומות הבניין שני חדרים וקטע פרוזדור לדוגמה, שלמים ומרוהטים. אלה עומדים כעת לרשות מקבלי ההחלטות במטרה לקדם את הפרויקט לקראת השלמת הקומות ואכלוסן.

Share